Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια μακρόχρονη θεραπεία, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία δέσμευση στην θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Στην αρχή, ο θεραπευόμενος προσέρχεται με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα
αιτήματα και ένα πρώτο θεραπευτικό συμβόλαιο, 12 συνεδριών συνήθως.

Στη συνέχεια, αφού το αρχικό αίτημα ή σύμπτωμα έχει επεξεργαστεί και έχει χάσει την οξεία φύση του, συνήθως μεταξύ δέκα και είκοσι συνεδριών, ο θεραπευόμενος σε συνεννόηση με τον θεραπευτή αποφασίζει αν θα ανανεώσει το θεραπευτικό
συμβόλαιο. Η συνέχιση της θεραπευτική διαδικασίας σημαίνει διεύρυνση των θεμάτων διαπραγμάτευσης, βαθύτερη επεξεργασία και κατανόηση ζητημάτων που απασχολούν, η δημιουργία συνδέσεων και τέλος, η αλλαγή. Για παράδειγμα, ο
θεραπευόμενος μαθαίνει ν’ αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματα του, τις σχέσεις του, να παρατηρεί τον τρόπο που επικοινωνεί και συμπεριφέρεται και να τα συνδέει όλα αυτά με την ιστορία του.

Θεμιτό στόχο αποτελεί η λειτουργικότερη διαπραγμάτευση των καθημερινών προκλήσεων, η ανάπτυξη προσωπικής ευελιξίας και ανθεκτικότητας, καθώς και η απόδοση προσωπικού νοήματος για την ζωή και την ιστορία θεραπευόμενου από τον ίδιο.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε ατομικές, ομαδικές συνεδρίες, συνεδρίες ζεύγους και οικογένειας. Οι ατομικές συνεδρίες διαρκούν 50 εως 60 λεπτά, οι οικογενειακές 90 λεπτά και οι ομαδικές 120 λεπτά.

Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική

Είναι μια πιο βραχύχρονη θεραπευτική παρέμβαση, διάρκειας 6-12 συνεδριών συνήθως, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα και δυσκολίες.

Τα θέματα που μπορεί να επεξεργαστεί κάποιος είναι για παράδειγμα, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, επίλυσης προβλημάτων, γονεικότητας, κρίσεων κ.α

Aτομικές Συνεδρίες Ενηλίκων

Θέματα τα οποία θα θελήσουν να επεξεργαστούν οι ενήλικες θεραπευόμενοι είναι ενδεικτικά, δυσκολίες της καθημερινότητας, των σχέσεων, ανεπίλυτα τραύματα του παρελθόντος που εμφανίζονται στο παρόν με την μορφή δυσφορίας, σοβαρά ψυχικά συμπτώματα, σωματικά συμπτώματα, απώλειες, πένθος κ.α

Ατομικές Συνεδρίες παιδιών και εφήβων

Η παιδική και ειδικά η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζονται από συνεχείς αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, οι οποίες αποτελούν προκλήσεις, τόσο για το ανήλικο άτομο, όσο και για την οικογένεια του.

Τα παιδιά συχνά εκφράζουν ως συμπτώματα τις δυσκολίες της δυναμικής της οικογένειας, την πίεση, το άγχος, την στεναχώρια. Κύριο μέλημα του θεραπευτή, είναι να εξετάσει με ποιον τρόπο θα βοηθηθεί περισσότερο ένα παιδί ή ένας έφηβος. Οποιαδήποτε θεραπευτική απόφαση έχει πάντοτε στο επίκεντρο της το μέγιστο όφελος του ανήλικου. Πιο συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για μικρότερα παιδιά, η θεραπεία ξεκινάει συνήθως με συνεδρίες με τους γονείς, ώστε να διερευνηθεί το νόημα και η ρίζα της δυσκολίας. Μπορεί να χρειαστούν οικογενειακές συνεδρίες με όλα τα μέλη της οικογένειας παρόντα. Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές, η δουλειά με τους γονείς επαρκεί για να προσπεραστούν και να υποστηριχτούν πιο επιφανειακές δυσκολίες, που εντοπίζονται στη συμπεριφορά του παιδιού. Στη περίπτωση πιο σοβαρών και επίμονων συναισθηματικών δυσκολιών, ο θεραπευτής αξιολογεί αναλόγως και μάλλον θ’ αποφασίσει να προχωρήσει σε ατομική θεραπεία με το παιδί.

Με τους εφήβους, συνήθως δουλεύουμε κατευθείαν ατομικά, καθώς τους είναι πιο εύκολο να μιλήσουν για τα συναισθήματα τους και έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό την αφηρημένη και συμβολική σκέψη. Επιπλέον, τους απασχολούν πιο προσωπικά θέματα ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, σχέσεων και μελλοντικών σχεδίων και γι αυτό το λόγο η ιδιωτικότητα είναι απαραίτητη.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεργασία των γονέων, ο οποίοι υποστηρίζονται και οι ίδιοι συμβουλευτικά, ή συμμετέχουν σε οικογενειακές συνεδρίες, ώστε να ενισχύσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της θεραπείας.

Συνεδρίες Ζεύγους

Το κάθε άτομο μεταφέρει σε μια σχέση τα δικά του μοτίβα (patterns) αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, καθώς και τις πρώιμες συναισθηματικές
του εμπειρίες. Δύο άτομα, όταν συναντηθούν και γίνουν σύντροφοι, είναι εξίσου υπεύθυνοι για την συγκεκριμένη σχέση που πρόκειται να συγκατασκευάσουν. Η σχέση που θα δημιουργηθεί λοιπόν, πέρα από τα αυτοματοποιημένα μοτίβα αλληλεπίδρασης του κάθε συντρόφου, θα περιλαμβάνει και τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής της επαφής, τα οποία θα δημιουργήσουν νέα μοναδικά μοτίβα. Τα μοτίβα κάθε σχέσης τείνουν να παγιώνονται και να ενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτός είναι ο λόγος, που τα ζευγάρια συχνά ταλαιπωρούνται από επαναλαμβανόμενες, ίδιες συγκρούσεις, που φαντάζουν δυσεπίλητες.

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου, όπου το ζευγάρι θα μπορεί να επικοινωνεί με ειλικρίνεια, σεβασμό και εμπιστοσύνη- τα συναισθήματά του, να εξερευνήσει τον τρόπο που σχετίζεται και να επανανοηματοδοτήσει την εμπειρία της κοινής του ζωής. Επίσης, κομβικό σημείο της θεραπείας αποτελεί η αποδοχή από τους συντρόφους, της διαφορετικότητας τους, οδηγώντας τους στο “σπάσιμο” του φαύλου κύκλου αρνητικής ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης. Μόνο τότε μπορούν να ξετρυπώσουν ευκαιρίες για νέους τρόπους συναλλαγής, με στόχο την κατασκευή ενός δυνατού “εμείς”.

Ένα ζευγάρι είναι πιθανό να χρειαστεί υποστήριξη σε διάφορες φάσεις ζωής που αποτελούν αναπτυξιακές προκλήσεις στην πορεία του. Τέτοια παραδείγματα, είναι η συγκατοίκηση, ο ερχομός ενός παιδιού, η εφηβεία κ.α

Μέρος της θεραπείας ζεύγους μπορεί να είναι και η απόφαση αποχωρισμού χωρισμού, με έναν λιγότερο τραυματικό τρόπο. Ο θεραπευτής ενισχύει την ισότιμη έκφραση και εξέλιξη του κάθε συντρόφου ξεχωριστά, ότι κι αν αποφασιστεί. Συχνά, μετά από μια θεραπεία ζεύγους προκύπτουν βαθύτερα ερωτήματα και θέματα, που οι σύντροφοι θα θελήσουν να επεξεργαστούν σε ξεχωριστές ατομικές θεραπείες.

Οικογενειακή Θεραπεία

Κάποιες φορές το αίτημα αφορά ένα ολόκληρο οικογενειακό σύστημα ή θεωρείται χρήσιμο, να συμμετέχει όλη η οικογένεια στη θεραπεία. Η παρουσία όλων των μελών στη θεραπεία, μπορεί να είναι πολύ βοηθητική για την καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του συστήματος από τον θεραπευτή. Παρόλα αυτά, το πιο σύνηθες είναι να διενεργούνται κάποιες ανεξάρτητες οικογενειακές συνεδρίες, συμπληρωματικά σε μια ατομική θεραπεία, αν αυτό κριθεί ωφέλιμο από την θεραπευτή.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται συνήθως σε γονείς που δυσκολεύονται με τον γονεκό τους ρόλου ή χρειάζονται κάποια υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν αναπτυξιακές προκλήσεις των παιδιών τους, καθώς και συγκεκριμένα γεγονότα. Συχνά, έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια και τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων, αλλά περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε γονεικές δεξιότητες.

Βασικός στόχος είναι να αποσυμφωρηθούν και ενδυναμωθούν οι γονείς, ώστε να διαπραγματεύονται λειτουργικότερα τα ζητήματα που προκύπτουν. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα κληθούν να γνωρίσουν καλύτερα και ν’ αποδεχτούν τα συναισθήματα και τις δυσκολίες των παιδιών τους. Το πιο σημαντικό όμως, είναι η δημιουργία μια στενής, ειλικρινής και ασφαλούς σχέσης μεταξύ γονιών και παιδιών. Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με κάποια άλλη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στον ενήλικα ή στο παιδί.

Ομαδική θεραπεία

H μακρόχρονη ατομική θεραπεία συνηθίζεται να εξελίσσεται σε ομαδική. Η ένταξη του θεραπευόμενου σε ομάδα γίνεται κατόπιν κοινής συναίνεσης θεραπευτή- θεραπευόμενου, όταν ο τελευταίος είναι αρκετά έτοιμος γι αυτό το επόμενο βήμα. Τα οφέλη της ομαδικής θεραπείας είναι ποικίλα. Η ομάδα λειτουργεί σαν ένας πλαισιωμένος μικρόκοσμος, όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές και ρόλους, να έρθει σε επαφή με εναλλακτικές φωνές και προκλήσεις, σε έναν ασφαλή θεραπευτικό χώρο.

Οι θεραπευτικές ομάδες αποτελούνται από δύο θεραπευτές που συντονίζουν την διαδικασία και από θεραπευόμενους ποικίλων και ετερογενών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, αιίτημα..)

Οnline συνεδρίες

Διατίθεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως online θεραπείας / συμβουλευτικής για τους ενδιαφερόμενους που δεν μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο θεραπείας για αντικειμενικούς και σοβαρούς λόγους. Πάντα είναι καλό να προτιμάται η φυσική παρουσία, καθώς ενισχύει την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης.